Súhlas o spracovaní osobných údajov

Udelenie súhlasu GDPR

Odoslaním registračného formulára  v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov  a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti CRYSTAL SKI, spol. s r.o., so sídlom: Hlavná 171/209, 032 02 Závažná Poruba, IČO: 00614360, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline,  oddiel: Sro, vložka č.: 91/L (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo
a e-mailová adresa na účely evidencie pri registrácii lyžiarskej/snowboardovej/skialpinistickej  lekcie.

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu trvania lyžiarskej / snowboardovej / skialpinistickej lekcie a trvania spolupráce.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné.