Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Udzielenie zgody RODO

Przesyłając formularz rejestracyjny zgodnie z ustawą nr 18/2018 Dz .U. w sprawie ochrony danych osobowych i ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych nr 2016/679 (zwane dalej „RODO”) udzielam Crystal ski, sp. z o.o. z siedzibą: Hlavná 171/209, 032 02 Závažná Poruba, IČO: 00614360, zarejestrowaną w rejestrze handlowym Sądu Rejonowego w Żylinie, sekcja: Sro., poz.: 91 / L (zwana dalej „Operatorem”) zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail (zwane dalej „danymi osobowymi”) w celu rejestracji podczas tworzenia oferty i faktycznego wypożyczenia sprzętu sportowego, rejestracji szkoły narciarskiej / snowboardowej.

Czas trwania zgody: Zgoda jest udzielana Operatorowi na czas wynajmu sprzętu, czas trwania lekcji jazdy na nartach i snowboardzie oraz czas trwania współpracy.

Dobrowolność: Podanie tej zgody jest w pełni dobrowolne.